Telefon: 0265-250.943 / Fax: 0265-250.943

Contact PNL Mures

  • P-ta Trandafirilor, Nr. 5, Tirgu-Mures, jud. Mures
  • 0265-250.943
  • pnl.mures@pnl.ro
  • https://pnlmures.ro

Aprecieaza-ne pe Facebook

Facebook Pagelike Widget

1. Înscrierea în PNL reprezintă o decizie personală, făcută în conformitate cu Statutul partidului, motivată exclusiv pe adeziunea la principiile liberale, pe dorinţa de a milita pentru impunerea în viaţa publică a valorilor în care liberalii cred: libertatea individuală, respectul faţă de cetăţean şi familia sa, egalitatea şanselor, garantarea proprietăţii private, economie de piaţă, coeziune economică şi socială, stat minimal şi nu de alte scopuri sau de interese personale – poziţie socială, avantaje economice, sau alte privilegii.

2. Odată înscris, membrul PNL, indiferent de vârstă, sex, etnie, confesiune, stare materială, trebuie să respecte Statutul, doctrina, programul şi regulamentele partidului. În egală măsură, să respecte Constituţia şi legile ţării.

3. Membrul PNL trebuie să cunoască istoria partidului, să-i apere în luările sale de poziţie, tradiţiile şi valorile fundamentale.

4. Membrul PNL va trebui să dovedească respect pentru opiniile altora, să-şi respecte promisiunile, să-şi asume riscuri şi responsabilităţi specifice, în raport cu locul pe care îl ocupă în structura organizaţională a formaţiunii noastre politice.

5. Membrul PNL va acţiona în rândul organizaţiei de care aparţine şi în cadrul forurilor PNL în care a fost ales sau numit şi din care a acceptat să facă parte. Trebuie să îşi achite cotizaţia, să nu refuze nemotivat sarcinile pe care i le trasează conducerea ierarhic superioară.

6. Membrul PNL trebuie să dovedească în toate acţiunile şi susţinerile sale onestitate, corectitudine, încredere în forţele proprii, integritate, loialitate faţă de partid şi misiunea sa. E necesar ca toate demersurile întreprinse să fie motivate de interesele partidului şi ale ţării şi nu de interese de natură personală.

7. Activităţile politice ale membrului PNL, ideile pe care le exprimă public şi deciziile pe care le ia vor fi concordante cu ideologia şi priorităţile partidului. Este imperios necesar să respecte principiile democraţiei şi drepturile omului, să combată totalitarismul, naţionalismul extremist, discriminările şi intoleranţa, ca şi tendinţele xenofobe.

8. În cadrul partidului, orice membru poate să-şi exprime neângrădit părerile cu privire la persoane, idei, programe, doctrine, strategii, luări de cuvânt, publicaţii. Totodată, trebuie să lase altor membri posibilitatea să-şi exprime nestingherit punctele de vedere, în orice împrejurare.

9. Promovarea în diversele funcţii de partid se va face pe criteriul competenţei profesionale şi politice. Nu se vor accepta promovările pe criterii de natură familială, pe criterii clientelare, pe intervenţionism sau trafic de influenţă.

10. Membrul PNL care în decursul timpului a suferit condamnări penale infamante, a desfăşurat activităţi economice veroase dovedite prin sentinţe judecătoreşti sau a colaborat cu fosta Securitate ca poliţie politică, nu vor putea accede în funcţii de conducere în structurile partidului precum şi în funcţii sau demnităţi publice la nivel central sau local (parlamentari, miniştri, secretari de stat, prefecţi, primari etc.)

11. Membrul PNL poate să se propună pe sine pentru orice funcţie, sau pe alţi candidaţi, folosind argumente şi contraargumente raţionale şi nu pasionale, apelând la o susţinere logică, civilizată, motivată.

12. Membrul PNL îşi va asuma responsabilitatea în cazul unor erori comise sau al unor eşecuri înregistrate în activitatea de partid şi va suporta consecinţele.

13. Discuţiile din interiorul partidului vor respecta regulile de bună cuviinţă. Sunt condamnabile atacurile la persoană, insultele, referirile la viaţa privată, calomniile, sau alte comportamente similare, ce lezează personalitatea sau bunul renume al altor persoane.

14. Se recomandă ca membrul PNL să nu transmită în afara partidului către persoane străine sau în mass-media, informaţii despre eventualele tensiuni sau conflictele intervenite în interiorul formaţiunii noastre politice.

15. Membrul PNL îşi va desfăşura activităţile socio-profesionale şi politice într-un maximum de transparenţă, pentru a se cunoaşte specificul lor, pentru a se evita posibilul risc de a fi supus unor presiuni sau şantaje.

16. Hotărârile luate la nivel central şi local vor fi respectate şi aplicate de către fiecare membru în litera şi spiritul acestora.

17. Membrul PNL care are acces la informaţii cu caracter confidenţial privind activităţiile, strategiile sau negocierile partidului sau le-a aflat întâmplător are obligaţia să nu le divulge.

18. În cadrul PNL se va respecta principiul democratic, potrivit căruia minoritatea se supune majoriţăţii, iar majoritatea respectă şi protejează minoritatea. Este condamnabil, ca un membru PNL să provoace acţiunui care să ducă la o posibilă dizidenţă sau ruptură în partid.

19. Membrul PNL nu va efectua, facilita sau acoperi acţiuni potrivnice intereselor naţionale, comunităţii locale sau ale partidului, fapte ce încalcă normele juridice în vigoare sau sistemul de norme morale unanim acceptate. Sunt intolerabile deciziile, actele sau faptele de corupţie, trafic de influenţă etc.

20. Membrul PNL nu va folosi calitatea deţinută sau funcţia ce i-a fost încredinţată pentru a săvârşi abuzuri ori a încălca normele statului de drept.

21. Nici un membru PNL nu va accepta funcţii sau misiuni guvernamentale, în administraţia de stat sau în diplomaţie, fără a informa şi a cere aprobarea prealabilă a conducerii partidului.

22. Nici un membru PNL nu va întreprinde negocieri care afectează activitatea prezentă sau viitoare a partidului, fără a fi împuternicit de conducerea acestuia.

23. Atât în mass-media cât şi în public, membrul PNL va susţine şi va prezenta linia partidului, nu va face declaraţii care să dăuneze intereselor şi/sau imaginii partidului, liderilor săi sau a oricărui membru al formaţiunii noastre.

24. În afara partidului, în lupta politică şi în campaniile electorale, membrul PNL va adopta un discurs decent, bazat pe argumente, pe fapte, iar promisiunile şi soluţiile propuse vor fi realiste şi viabile.

25. Orice membru PNL poate renunţa la calitatea de membru.

26. Cel care părăseşte partidul are obligaţia de onoare să renunţe la funcţiile sau demnităţiile pe care le-a obţinut în calitate de membru PNL.

27. Nerespectarea prevederilor prezentului Cod etic constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit art. 20 lit. d din Statutul PNL.